Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Покана за представяне на оферти за изследване на ESPON: Трансгранични обществени услуги 2.0 / CPS 2.0

coming-soon-3406977-1280.jpg

Поканата за представяне на оферти за изследване на трансгранични обществени услуги 2.0 бе обявена в резултат на тясно сътрудничество с ГД „Регионална политика“ и споразумението относно две допълващи се тематични дейности. Изследването ще има за цел да капитализира и широко разпространи анализите, насочени към трансграничните обществени услуги CPS (2018).

 

Основните цели са: валидиране на концептуалната и методологична рамка по отношение на събирането и анализа на данни за трансграничните обществени услуги в ЕС, организиране на събирането на данни (актуализиране на базата данни и сравнимите показатели за анализ на предоставянето на тези услуги в трансграничните региони), увеличавайки информацията сред заинтересованите страни, за да се достигне до по-широка аудитория.

 

Отворената покана, публикувана по същото време от ГД „Регионална политика“, представлява опис на трансграничните обществени услуги (CPS), позволяващ непрекъснато актуализиране на отделните услуги.

 

Наличен максимален бюджет: 75 000 евро, без ДДС

Краен срок за подаване на оферти: 26 април 2021 г.

За допълнителна информация, моля, посетете уебсайта на ESPON: