Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Покана за оформяне на бъдещето на развитието на трансграничния регион Румъния-България

untitled.png

Отключването на потенциала на трансграничния регион Румъния-България никога не е било по-обещаващо. Стратегическият борд, представляващ заинтересованите страни от района, да обсъди и одобри стабилна интегрирана териториална стратегия, която ще отвори нови перспективи за подобряване на качеството на живот в нашите трансгранични общности.

Сътрудничеството е в основата на нашия подход. Тясното партньорство с гражданите, бизнеса и местните власти е от ключово значение за реализирането на нашата споделена визия. Вашият глас е от съществено значение за изработването на бъдещето на нашата трансгранична територия.

Присъединете се към нас за поредица от динамични онлайн семинари, предназначени да разпалят дискусия относно бъдещата Интегрирана Териториална Стратегия. С множество сесии, съобразени с различни области на интерес и удобство, има достатъчно възможности да допринесете за развитието ѝ. Тези семинари ще насърчат оживени дебати по различни аспекти на нашата бъдеща стратегия, включително визия, цели за развитие, приоритети, видове проекти, източници на финансиране, покани за проекти и планове за изпълнение. Вашите отзиви и мнения ще бъдат крайъгълният камък на нашите дискусии. Програмата на семинарите е:

o Семинар за Източна територия: 13 май 2024 г., 14:00 – 15:30

o Семинар за Западна територия: 14 май 2024 г., 14:00 – 15:30

o Семинар за Източна територия: 15 май 2024 г., 14:00 – 15:30

o Семинар за Западна територия: 16 май 2024 г., 14:00 – 15:30

Семинарите ще се състоят в платформата Zoom, като линка за връзка е една и съща за всичките четири събития: https://us06web.zoom.us/j/87517675412?pwd=mnd4bJoHQ86nD0vdaJ6ylGPQTo9RZj.1

Присъствието ви на който и да е семинар е добре дошло - изберете въз основа на вашата област на интерес или когато ви е свободен графика.

Цялата информация, получена по време на семинарите, ще бъде използвана при изготвянето на бъдещата Интегрирана Териториална Стратегия на трансграничния регион Румъния-България.

За да регистрирате участие, моля, попълнете онлайн формата на следния линк https://forms.gle/GQBzaRY3HGm1ioWn9

Проектът на дневен ред можете да изтеглите от тук.

С нетърпение очакваме вашето присъствие и активна ангажираност, докато начертаваме курса за проспериращо бъдеще заедно!

Консултативните дейности се организират от CIVITTA Strategy & Consulting, като част от договора за услуги за „Разработване на Интегрирана Териториална Стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България”, сключен с Регионален офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България. Разработването и изпълнението на Интегрираната Териториална Стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България се финансира от Политическа цел 5 – „Европа по-близо до гражданите“, в рамките на Програма INTERREG VI-A Румъния-България 2021-2027 г.