Contact

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Contact

Autoritatea de Management ( AM )
-    Șef al Autorității de Management: Dna. Camelia COPORAN (email: robg@mdlpa.gov.ro).
-    Tel: +40 372 111 339, Fax: +40 372 111 456
-   Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706

 adresa-libertatii.png

Autoritatea Nationala (AN)

 • Șef al Autorității Naționale: Dl. Milen OBRETENOV, Director al Direcției "Managementul Cooperării Teritoriale" (email: na-ro-bg@mrrb.government.bg).
 • Tel: +359 2 94 05 592, +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302,
 • Fax +359 2 987 07 37
 • 17-19, Strada Sv. Kiril si Methodii, 1202, Sofia, Bulgaria

national-authority.jpg

Secretariatul Comun (SC)/BRCT Călărași

 • Șef al Secretariatului Comun: Dl. Bogdan MUȘAT (info@calarasicbc.ro).
 • Tel: +40 242 313 091 Fax: +40 242 313 092
 • Șoseaua Chiciu clădirea P.C.T.F Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), loc. Călărași, jud. Călărași, România

chiciu-calarasi-brct.jpg

Autoritatea de Audit (AA)

 • Președintele Autorității de Audit (Curtea de Conturi a României): Dl. Lucian Dan VLĂDESCU (email: autoritateadeaudit@rcc.ro)

Comitetul de Monitorizare

Pentru a adresa întrebări către Grupul Comun de Programare trimiteți un e-mail la jsrobg@calarasicbc.ro si robg@mdlpa.gov.ro sau un fax la +40 242 313 092.

Control Național

Pentru partenerii români (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria)

Direcția Control de Prim Nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria

 • Director Direcția Control de Prim Nivel - Dl. Sandu ȘERBAN (info@calarasicbc.ro)
 • Tel: +40 242 313 091 Fax: +40 242 313 092
 • Șoseaua Chiciu clădirea P.C.T.F Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), loc. Călărași, jud. Călărași, România

chiciu-calarasi-brct.jpg

Pentru partenerii bulgari

 • Șef al Autorității Naționale: Dl. Viktor Stoyanov, șef al Unității Naționale de Control(email: na-ro-bg@mrrb.government.bg).
 • Tel: +359 2 94 05 592, +359 2 94 05 548, +359 2 94 05 302,
 • Fax: +359 2 987 07 37
 • 17-19, Strada Sv. Kiril si Methodii, 1202, Sofia, Bulgaria.

Link-uri utile

Pentru mai multe informații privind politica regională și oportunități de finanțare accesați site-ul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

Pentru mai multe informații privind Uniunea Europeană accesați site-ul: http://europa.eu/index_en.htm

Pentru informații privind programul PCT PO Ro-Bg 2007-2013 accesați site-ul: http://cbcromaniabulgaria.eu/


Principiul nostru: Toleranţă zero faţă de fraudă!

Orice sesizare poate fi transmisă la următoarele adrese: sesizari.proiecte@mdrap.ro (pentru România) şi D.Petkova@mrrb.government.bg, Rositsa.Draganova@mrrb.government.bg, Yana.Koleva@mrrb.government.bg (pentru Bulgaria).