Aplică pentru finanțare

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Aplică pentru finanțare

1.  Jems:

2. Call 1- Apelul dedicat operațiunilor de importanță strategică (OIS)

3. Call 2 - Apelul competitiv de proiecte dedicat Priorității 2: O REGIUNE VERDE, OBIECTIVELE SPECIFICE (OS) 2.4 ȘI 2.7. 

4. Call 3 - Apel dedicat proiectelor din cadrul Priorității 3: O regiune educată, Obiectivul specific 4.2 - Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

5. Apeluri închise