Проекти

Румъно-Българска Органична Предприемаческа Мрежа

Търсене в уебсайта

Румъно-Българска Органична Предприемаческа Мрежа - ROBG-145

Каква е целта?

Проектът има за цел да увеличи предприемаческите и трудови дейности в областта на производство на биологични храни, тяхната доставка и популяризиране в трансграничния регион Констанца-Добрич

Какъв е бюджетът?

129.793,23 euro, от които 110.324,25 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Сдружение „Черноморски център за развитие” (България)

бенефициент 2 (B2): НПО „Маре Нострум“ (Румъния)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-04-20

Крайна дата: 2018-10-19

продължителност: 18 понеделник

Където се прилага?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София).

Гюргево, Мехединци, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+ Букурещ).

Какво ще стане?

  • 1 органична-предприемаческа мрежа, която ще свърже географски съществуващите предприятия за органични храни, стартиращи фирми, обучаващите се с образованието и свързаните с тях институции;
  • 1 уеб портал "Трансгранични природосъобразни предприемачи";
  • 2 семинара с посещения на място с домакини ферми и фирми в района на Констанца и Добрич;
  • 1 съвместен органичен фестивал "Даровете на природата"
  • обучителни сесии и партньорства с образователни институции в областта на биологичните храни.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 10 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион: 1 обща стратегия, 3 образователни схеми, 3 обучения, 2 посещения на място, 1 органичен международен фестивал

Резултати от програмата: 402 580 души от трансграничната зона Констанца-Добрич, които ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост в областта на биологичните храни

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

Следните резултати бяха постигнати:

- 1 органична предприемаческа мрежа, която свързва географски съществуващите предприятия за органични храни, стартиращите фирми, обучаващите се и образованието и свързаните с тях институции;

- 1 уеб портал "Трансгранични природосъобразни предприемачи", който е достъпен на следния линк: http://eco-bs.eu/;

- 2 семинара с посещения на място в приемни ферми и фирми в района на Констанца и Добрич;

- 1 съвместен органичен фестивал "Даровете на природата";

- 3 обучителни сесии и партньорства с образователни институции в областта на биологичните храни.