Проекти

E-bike Net

Търсене в уебсайта

E-bike Net - ROBG-1

Каква е целта?

Мрежа от електрически велосипеди, които хората могат да използват за свободно движение в целия трансграничен район (32 града).

Какъв е бюджетът?

762.085,72 euro, от които 647.772,86 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

бенефициент 2 (B2): Местна асоциация на работодателите за малки и средни предприятия Калафат

бенефициент 3 (B3): Румънска асоциация за електронна индустрия и софтуер Олтения

бенефициент 4 (B4): Видинска търговско-промишлена палата

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-02

Крайна дата: 2019-02-01

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Русе и Добрич в България (+ София).

Гюргево, Мехединци, Калараси, Констанца, Долж в Румъния (+ Букурещ).

Какво ще стане?

  • 32 града ще бъдат оборудвани с електронни велосипедни станции;
  • 70 пункта за зареждане на електронни велосипеди ще покрият цялата зона на кабинета;
  • (най-малко) 480 души ще участват в събития за електронно колоездене в рамките на проекта;
  • 2350 електронни велосипеда ще бъдат предоставени в рамките на проекта;
  • Ще бъдат извършени 2 проучвания за свързаност на електронната велосипедна мрежа към TEN-T инфраструктурата и препоръчаните маршрути за електронни велосипеди;
  • 18 събития за електронно колоездене - ще бъдат организирани промоционални турове и фестивали за насърчаване на електронното колоездене като устойчива индивидуална мобилност.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: - Създаден е 1 съвместен механизъм (електронна велосипедна мрежа).;

Резултати от програмата: Трансгранично население (95 000 души), обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T.

Състоянието на проекта

Проектът беше финализиран. Мрежата за електронни велосипеди е създадена и се състои от 240 електронни велосипеда, разположени в 32 града с допустима зона и 70 станции за зареждане, поставени в 68 града в района, отговарящ на условията.

Мрежата за електронни велосипеди беше широко рекламирана чрез трансгранични обиколки, включително специални турове за възрастни хора. Мрежата беше популяризирана и за туроператори и журналисти в рамките на специализирани промоционални турове, както и международни туристически панаири.

((Снимки от събитията и повече подробности за това къде могат да бъдат намерени електрическите велосипеди на уебсайта на проекта: http://danube-ebike.net/).

Подробна карта на операторите и станциите за зареждане можете да получите на адрес: http://danube-ebike.net/bg/network/ (вижте снимката по-долу)