Събития

ОНЛАЙН ПОМОЩ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

Търсене в уебсайта

ОНЛАЙН ПОМОЩ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

За да ви помогнем да получите отговори на вашите въпроси, относно състезателната покана за проекти предложения, по Програмата Interreg VI-A Ro-Bg посветена на Приоритет 3: Специфична цел 4.2 за Образован регион, Съвместният Секретариат ще организира интерактивни онлайн сесии за подкрепа за потенциални кандидати по Програмата Interreg VI-A Ro-Bg.

Интерактивни сесии за съдействие ще се провеждат онлайн всеки четвъртък от 20ти Юни до 29ти Август 2024г.

Ако искате да се срещнете с нас, за да изясним различни аспекти на състезателната покана за Приоритет 3, моля, регистрирайте се тук, където можете да изберете една от наличните дати и часове:

  • 20 Юни,
  • 27 Юни,
  • 4 Юли,
  • 11 Юли,
  • 18 Юли,
  • 22 Август,
  • 29 Август.

Важна забележка!

За всяка от 7те дати, на които ще се провеждат интерактивните сесии за съдействие, имате 6 опции, с максимална продължителност от 30 минути, в следните часове: 10:00; 11:00 часа; 12:00 часа; 13:30; 14:30; 15:30 часа.

Организирането на интерактивни сесии за подкрепа на потенциални кандидати ще се провеждат на принципа „първи дошъл, първи обслужен“, като се има предвид спазването на установените правила за участие.

Информираме ви, че всеки потенциален кандидат ще се възползва само от една сесия за помощ. Освен това ще бъде дадена само една сесия за съдействие за всяка идея за проект.

Ако имате нужда от наша помощ, моля, попълнете регистрационната форма на следния линк тук.