Събития

събитие на място - работна среща с включена секция...

Търсене в уебсайта

събитие на място - работна среща с включена секция „търсене на партньори“ в Русе

Управляващият орган и Съвместният секретариат организират събитие в Русе на 14ти Юни 2023 г., за да ви помогнат да намерите партньор и да отговорите на някои от Вашите въпроси относно Конкурсната покана за проектни предложения, посветена на Приоритет 2: Зелено Регион, Специфични цели 2.4 и 2.7.

Ако искате да се присъедините към нас в това пътуване, моля, регистрирайте се за това събитие до 12ти Юни тук.

 дневен ред да разгледате на събитието тук.

Събитието ще се проведе в хотел „Дунав Плаза“.