Събития

ОНЛАЙН СЪБИТИЕ

Търсене в уебсайта

ОНЛАЙН СЪБИТИЕ

КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ СА В РАЗГАРА СИ!

Поредицата от събития, организирани онлайн с цел определяне на конкретната географска област в Румъния и България, разположена по протежение на велосипедния маршрут EuroVelo 6 и свързана с него, която ще бъде обхваната от Интегрираната териториална стратегия, продължава с:

  • Фокус група за дефиниране на конкретния географски район (източната част на трансграничната територия) – 10 март / 12:30-14:30 ч.