Proiecte

Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezast...

Caută în website

Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase - ROBG-21

Care este scopul?

Creşterea capacităţii locale în zonele rurale ale regiunii de graniță România-Bulgaria (regiunile din Dolj în România, Vidin și Montana în Bulgaria) pentru prevenirea și atenuarea efectelor dezastrelor prin dezvoltarea unor unități de voluntari extinse și pregătirea lor mai bună, inclusiv într-un context transfrontalier.

Care este bugetul?

280.566,42 euro, din care 238.481,46 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociaţia Vasiliada

Beneficiar 2 (B2): Crucea roşie din Bulgaria

Beneficiar 3 (B3): Centrul Liber de Tineret, Bulgaria

Beneficiar 4 (B4): Crucea roşie - Sucursala Dolj

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2016-02-02

Data de încheiere: 2018-02-01

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Montana, Vidin şi Sofia, Bulgaria

Dolj, România

Ce se va întâmpla?

  • Promovarea proiectului - publicații și publicitate;
  • Studierea nevoilor și resurselor;
  • Întâlniri internaționale de experți;
  • Elaborarea materialelor metodice;
  • Realizarea unui website;
  • Implementarea a 54 de sesiuni de formare în cele două ţări;
  • Organizarea a două exerciţii practice comune;
  • Management de proiect.
  • 200 de voluntari instruiți și pregătiți pentru acțiuni comune în domeniile: avertizare timpurie în comun și intervenții de urgență;
  • 120 de ofiţeri din administraţii pregătiţi pentru managementul riscului.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului:

-64.000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor

Rezultatele programului:

- creșterea numărului de specialiști la fața locului, pregătiţi pentru acțiune în caz de dezastru;

- dezvoltarea competenţelor autorităţilor locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- o mai bună gestionare a riscurilor comune în zona transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Principalele rezultate obținute în timpul implementării proiectului:

-      Populație care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor: 150.104 persoane

-      1 evaluare comună a nevoilor și oportunităților pentru o mai bună pregătire a resurselor de voluntariat implementate;

-      1 metodologie comună pentru educarea voluntarilor și a altor experți relevanți dezvoltată;

-      800 de voluntari din unitățile de voluntari instruiți și pregătiți pentru acțiuni (comune);

-      120 de ofițeri de administrație pregătiți pentru gestionarea riscurilor;

-      160 de experți locali relevanți implicați ca resursă suplimentară și educați;

-      20 de comunități locale mai bine pregătite pentru opoziția evenimentelor în caz de dezastru;

Perioada de implementare a proiectului a fost finalizată pe data de 02.02.2018