Proiecte

Construirea unui model durabil şi a unei reţele de...

Caută în website

Construirea unui model durabil şi a unei reţele de parteneri ce sprijină angajarea şi mobilitatea forţei de muncă - ROBG-140

Care este scopul?

Să încurajeze mobilitatea forţei de muncă în sectoarele economice cheie a zonei transfrontaliere prin crearea condiţiilor necesare echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii.

Care este bugetul?

593.492,79 euro, din care 504.468,87 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociaţia Industrială – Veliko Tarnovo

Beneficiar 2 (B2): Camera de Comerț, Industrie, Transport și Agricultură Constanța (România)

Beneficiar 3 (B3): Asociaţia Industrială Bulgară – Uniunea Afacerilor Bulgare (BIA)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-04-04

Data de încheiere: 2019-04-03

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Constanța în România

Veliko Tarnovo, Sofia în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

 • Identificarea ramurilor cheie ce pot activa mobilitatea forţei de muncă, incluzând crearea de oportunităţi de angajare pe termen lung pe ambele părţi ale frontierei;
 • Dezvoltarea unor cataloage de competenţe a companiilor vizate în regiunea transfrontalieră cu descrierea cunoştinţelor generale, abilităţilor şi competenţelor cerute de angajatori pentru posturile de muncă cu un potenţial de mobilitate a forţei de muncă;
 • Dezvoltarea de e-tools pentru evaluarea competenţelor ce vor fi identificate şi dezvoltate în conformitate cu cerinţele de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe identificate de către angajatori;
 • Efectuarea unui studiu, pentru cel puţin 300 de reprezentanţi al grupului ţintă, asupra oportunităţilor de angajare şi crearea unui profil personal cu vârsta, educaţia şi calificările acestora;
 • Efectuarea unor cursuri comune de e-training ce se va axa pe deficitul identificat de abilităţi şi competenţe din grupul ţintă;
 • Efectuarea de cursuri speciale de limbă străină pentru angajaţii şi şomerii aflaţi în căutarea unui loc de muncă, ce vor creşte şansa acestora de a găsi un loc de muncă în aria Programului;
 • Disponibilitate de e-training pentru cel puţin 300 reprezentanţi ai grupului ţintă;
 • Disponibilitate de cursuri de formare comune pentru experţii HR din ambele părţi ale frontierei, ce le va îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile de a angaja lucrători de pe partea cealaltă a frontierei;
 • Creşterea conştientizării oportunităţilor de locuri de muncă în aria transfrontalieră;
 • Prezentarea de informaţii şi sfaturi navetiştilor transfrontalieri şi a potenţialilor angajaţi prin crearea şi dezvoltarea unei baze de date comune în serviciul mobilităţii de muncă;
 • Informare şi publicitate.
 • Raise awareness on job opportunities throughout the border area;
 • Developing information and advice for cross-border commuters and potential employers by creating and developing joint databases in service of labour mobility
 • Information and publicity.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

-   Realizările programului: 4 iniţiative de activare a mobilităţii angajaţilor în zona transfrontalieră; 400 de participanţi în iniţiative locale comune de angajare şi formare

-Rezultatele programului: 50.000 de oameni vor avea acces la iniţiative de angajare comune.

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat în data de 03.04.2019.

Resultate:

 • 5 sectoare economice de pe ambele părți ale frontierei, cu potențial de mobilitate a forței de muncă selectate printr-o metodologie aplicată în comun;
 • Selectarea a 40 de poziții cheie în sectoarele economice selectate, cu potențial identificat pentru mobilitatea forței de muncă;
 • 5 cataloage de competențe bilingve, cu descrierea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare pentru cele 40 de poziții cheie dezvoltate, validate și aprobate în România și Bulgaria;
 • 1 portal de internet trilingv . Design-ul modern și ecranele interactive permit accesul ușor și prietenos la resursele site-ului web - harta economică transfrontalieră, profiluri ale întreprinderilor identificate din ambele părți ale graniței, cu potențialul de a permite mobilitatea forței de muncă de peste graniță, cataloagele de competențe, cinci instrumente electronice pentru evaluarea competențelor, modulul bazat pe internet pentru profilarea șomerilor și a persoanelor inactive, o platformă de învățare electronică (activitate 8), o platformă electronică;
 • 2 conferințe de presă au fost organizate (Veliko Tarnovo și Constanta).