Proiecte

CBA-Program transfrontalier de training avansat pe...

Caută în website

CBA-Program transfrontalier de training avansat pentru Administraţiile Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse - ROBG-136

Care este scopul?

 Proiectul are ca scop să crească cooperarea între Unitatea Administrativ Teritorială - administrațiile Județului Giurgiu și Districtului Ruse în zonele de interes comune ca investiție de importanță regională și economie ecologică.

Care este bugetul?

440.393,19 euro, din care 374.334,21 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Unitatea Administrativ-teritorială Judeţul Giurgiu (RO)

Beneficiar 2 (B2): Administrația Districtuală Ruse (BG)

Beneficiar 3 (B3): Municipalitatea Tsenovo (BG)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-05-05

Data de încheiere: 2019-05-19

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Districtul Ruse, Bulgaria

Județul Giurgiu, România

Ce se va întâmpla?

 • achiziţia de echipamente şi servicii;
 • 1 analiză dezvoltată, 1 manual, 1 strategie, 2 mese rotunde, 2 seminarii;
 • program mentorat şi cursuri de training;
 • schimb de practici bune între cele 2 ţări UE;
 • 1 plan de acţiune comună pentru îmbunătăţirea condiţiilor la nivel administrativ.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 7 mecanisme transfrontaliere: 1 acord, 1 reţea, 1 regulament, 1 plan de acţiune, 1 analiză, 1 strategie, 1 instrument de schimb al informaţiei

Rezultatele programului: creşterea nivelului de coordonare a instituţiilor publice în zona transfrontalieră

Stadiul proiectului

Deoarece Beneficiarul 2 s-a confruntat cu probleme în asigurarea resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului, un partener nou - Municipalitatea Tsenovo - a fost adus în parteneriat, preluând bugetul B2 și cota respectivă din activitățile proiectului. La rândul său, Beneficiarul 2 a rămas implicat în implementarea activităților proiectului fără o contribuție financiară minoră.

Nivelul de coordonare a instituțiilor publice participante la proiect - județul Giurgiu, Administrația Districtuală Ruse și Municipalitatea Tsenovo s-a îmbunătățit ca urmare a activităților implementate ale proiectului, ceea ce a contribuit la crearea unui cadru administrativ și instituțional pentru cooperarea în domenii de interes comun cum ar fi investițiile de importanță regională și economia ecologică.

A fost organizat un program comun de pregătire avansată pentru personalul beneficiarilor, format din:

 • Un program de mentorat organizat în Ruse în perioada 23-27 aprilie 2018 și în perioada 18 iunie 2018 la Giurgiu;
 • Un training „Managementul investițiilor publice” desfășurat la Constanța în perioada 06-11 august 2018;
 • Un curs de pregătire pentru economia ecologică organizat în perioada 24-29 martie 2019 la Veliko Tarnovo;

Ambii beneficiari - Județul Giurgiu și Municipiul Tsenovo au achiziționat, de asemenea, echipamentele informatice și de comunicare necesare pentru asigurarea unui cadru modern pentru activitatea administrațiilor lor.

A fost organizată o vizită de studiu pentru schimbul de bune practici pentru reprezentanții administrației beneficiare din 2 țări UE - Suedia în perioada 24-29.06.2018 și Austria în perioada 09-14.09.2018.

Proiectul a contribuit cu 4 mecanisme transfrontaliere care pun în aplicare capacitatea de cooperare a celor trei parteneri, și anume:

 • Un grup de lucru format din membri ai tuturor celor 3 beneficiari, constituit ca un mecanism comun de susținere și consolidare a investițiilor cu scopul de a delibera prioritățile regiunii transfrontaliere. Drept urmare, Planul de acțiune pentru îmbunătățirea condițiilor la nivel administrativ în regiunea Giurgiu-Ruse, adoptat printr-un Acord de parteneriat semnat de cei 3 parteneri ai proiectului;
 • O rețea de actori transfrontalieri, reprezentând o listă de potențiali parteneri din județul Giurgiu, districtul Ruse, precum și din țările vizitate - Austria și Suedia, menite să faciliteze colaborările viitoare între organizații din zona transfrontalieră Ruse-Giurgiu și pusa la dispoziție pe site-urile web ale celor 3 parteneri;
 • O cercetare și o analiză a situației actuale cu privire la punerea în aplicare a energiei verzi în regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse, investigarea oportunităților existente de utilizare a energiei eoliene, a energiei solare, a apei, a biomasei și a deșeurilor din regiune, bune practici, precum și nevoile de formare ale personalului partenerilor. Astfel, au furnizat celor trei parteneri datele necesare și perspectiva concentrată asupra modului în care poate fi pusă în acțiune planificarea.
 • Strategie integrată de eficiență energetică durabilă la nivelul regiunii Districtului Ruse – Județul Giurgiu, concepută pentru a ghida beneficiarii proiectului și părțile interesate relevante din regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse în domeniul surselor regenerabile de energie și al eficienței energetice. Un comitet transfrontalier de monitorizare a strategiei, format din membrii celor 3 parteneri, a fost înființat ca structură principală a organizației, responsabilă cu gestionarea, monitorizarea, evaluarea și actualizarea strategiei. Două mese rotunde - în Ruse la 03.10.2018 și la Giurgiu la 04.10.2018 au fost organizate ca parte a procesului de elaborare a strategiei. De asemenea, au avut loc 2 seminarii dedicate la Ruse și Giurgiu în vederea diseminării strategiei dezvoltate între părțile interesate.