Proiecte

CBA-Program transfrontalier de training avansat pe...

Caută în website

CBA-Program transfrontalier de training avansat pentru Administraţiile Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse - ROBG-136

Care este scopul?

 Proiectul are ca scop să crească cooperarea între Unitatea Administrativ Teritorială - administrațiile Județului Giurgiu și Districtului Ruse în zonele de interes comune ca investiție de importanță regională și economie ecologică.

Care este bugetul?

440.393,19 euro, din care 374.334,21 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Unitatea Administrativ-teritorială Judeţul Giurgiu (RO)

Beneficiar 2 (B2): Administrația Districtuală Ruse (BG)

Beneficiar 3 (B3): Municipalitatea Tsenovo (BG)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-05-05

Data de încheiere: 2017-05-05

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Districtul Ruse, Bulgaria

Județul Giurgiu, România

Ce se va întâmpla?

  • achiziţia de echipamente şi servicii;
  • 1 analiză dezvoltată, 1 manual, 1 strategie, 2 mese rotunde, 2 seminarii;
  • program mentorat şi cursuri de training;
  • schimb de practici bune între cele 2 ţări UE;
  • 1 plan de acţiune comună pentru îmbunătăţirea condiţiilor la nivel administrativ.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 7 mecanisme transfrontaliere: 1 acord, 1 reţea, 1 regulament, 1 plan de acţiune, 1 analiză, 1 strategie, 1 instrument de schimb al informaţiei

Rezultatele programului: creşterea nivelului de coordonare a instituţiilor publice în zona transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat rezultatele proiectului sunt în prezent analizate la nivel de program (raportul final este în curs de verificare).

Deoarece Beneficiarul 2 s-a confruntat cu probleme în asigurarea resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului, un partener nou - Municipiul Tsenovo - a fost adus în parteneriat, preluând bugetul B2 și cota respectivă din activitățile proiectului. La rândul său, beneficiarul 2 a rămas implicat în implementarea activităților proiectului fără o contribuție financiară.

Conferința de presă de deschidere a proiectului a avut loc pe 16 mai 2018 la Giurgiu.

Prima inițiativă din programul de pregătire avansată propus pentru personalul beneficiarilor și anume, „Programul de mentorat” a fost organizată la Ruse în perioada 23-27 aprilie 2018, iar în perioada 18-22.06.2018 la Giurgiu. La Constanța a avut loc un training „Managementul investițiilor publice” în perioada 06-11.08.2018

Ambii beneficiari - județul Giurgiu și municipiul Tsenovo au achiziționat și echipamentele necesare pentru asigurarea unui cadru modern pentru activitatea administrațiilor lor.

Beneficiarul a elaborat o analiză și o strategie integrată de eficiență energetică durabilă la nivelul regiunii transfrontaliere Ruse -Giurgiu. Două mese rotunde – organizate în Ruse în data de 03.10.2018 și în Giurgiu în data de 04.10.2018 au fost organizate ca parte a Strategiei procesului de dezvoltare. A fost organizată o vizită de studiu pentru schimbul de bune practici pentru reprezentanții administrațiilor beneficiarilor din proiect în două țări din UE - Suedia în perioada 24-29.06.2018 și Austria în perioada 09-14 .09.2018. A fost creat grupul de lucru pentru pregătirea planului de acțiune privind oportunitățile de investiții viitoare.