Proiecte

L-TeN – “Conectarea TEN printr-o conexiune mai bun...

Caută în website

L-TeN – “Conectarea TEN printr-o conexiune mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru dezvoltarea durabilă a zonei” - ROBG-127

Care este scopul?

Îmbunătățirea conexiunilor dintre reţelele TEN-T de bază şi globale folosind nodurile terţiare Turnu Măgurele și Levski ca “vârfuri de punte” pentru sistemul de transport comun.

Care este bugetul?

4.532.577,37 euro, din care 3.852.690,77 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Unitatea Administrativ Teritorială – Oraşul Turnu Măgurele (România)

Beneficiar 2 (B2): Municipalitatea Levski (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-02-15

Data de încheiere: 2020-08-20

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Turnu Măgurele, Județul Teleorman, România

Municipalitatea Levski, Districtul Pleven, Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • 1.909 km modernizaţi în Turnu Măgurele (str. Mihai Bravu, str. Sf. Vineri, str. Chimiei, str. General Praporgescu și str. Taberei);
  • 7.068 km modernizaţi în Municipalitatea Levski (drumul municipal PVN 1110 Obnova-Kamenets km 6 + 800 până la km 13 + 868);
  • Organizarea de conferinţe la începutul şi la sfârşitul proiectului;
  • Publicarea a 16 comunicate de presă pentru promovarea proiectului;
  • Elaborarea materialelor de informare şi publicitate( panouri publicitare, pliante, postere, banere roll-up);
  • Instalarea sistemului de management al traficului;
  • Campanie de conştientizare pentru sistemul de gestionare a traficului;
  • Crearea unui sistem integrat de conştientizare pentru măsurile de siguranță a traficului;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului:

- 8,977 km lungime totală a drumurilor modernizate

- 2 mecanisme comune create (sistemul de gestionare a traficului și sistemul comun de măsuri de siguranță)

Rezultatele programului: populația transfrontalieră (23.427 persoane: Turnu Măgurele = 21.233 persoane și Levski = 2.194 persoane) deservite de infrastructura modernizată care duce la TEN-T.

Stadiul proiectului

Proiectul este în curs de implementare, cu următoarele rezultate raportate până în prezent:

Au fost contractate servicii de management de proiect, traducere și interpretare, informare și promovare.

Conferința pentru începutul proiectului a fost organizată pe 7 iunie 2017 la sediul Turnu Magurele, la care au participat 50 de persoane (reprezentanți ai celor două municipalități, părți interesate, alături de jurnaliști de presă locală). Materialele de informare și publicitate au fost pregătite și difuzate tuturor participanților.

BL a semnat contractul de lucrări (valoare de 1.268.150 euro) pentru modernizarea a 1.909 km de drumuri din Turnu Măgurele, iar în perioada de raportare a înregistrat progres important (90%). În timpul vizitei de monitorizare a fost semnalat că beneficiarul a finalizat execuția lucrărilor.

A fost semnat contractul de achiziție și instalare a echipamentelor pentru sistemul de gestionare a traficului și panourilor sunt instalate, masaje informative vor fi disponibile dupa sfârșitul lunii august 2020.

B2 a finalizat execuția lucrărilor pentru modernizarea drumurilor din municipalitatea Levski (modernizate 7,068 km).

Populația transfrontalieră din Turnu Magurele și Levski este deservită de infrastructura modernizată care duce la TEN-T, care a fost modernizată în cadrul proiectului.