Știri

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Știri importante pentru membrii Consiliului Strategiei Teritoriale Integrate!

student-849825-1280.jpg

După cum știți, Strategia Teritorială Integrată (ITS), care va fi dezvoltată de Consiliul Strategic în cadrul Obiectivului de Politică 5 - "O Europă mai aproape de cetățeni", finanțat de Programul Interreg VI-A România-Bulgaria, este în prezent în curs de elaborare.


Conform prevederilor Programului, această strategie ar trebui să fie prezentată de către Consiliul Strategic structurilor Programului, astfel încât acestea să efectueze o verificare calitativă a conținutului ITS înainte de a fi trimisă pentru aprobare Comitetului de Monitorizare (MC) al Programului Interreg VI-A România-Bulgaria.

Structurile Programului vor verifica dacă documentul ITS este relevant, în concordanță cu obiectivele și indicatorii Programului, are o logică clară de intervenție și un sistem de monitorizare adecvat, a fost dezvoltat cu implicarea părților interesate teritoriale relevante, a autorităților sau organismelor, prin luarea în considerare a principiilor transparenței și tratamentului egal.

Prin urmare, pentru a efectua această evaluare, structurile Programului au elaborat un document "Considerații și metodologie pentru evaluarea Strategiei Teritoriale Integrată", care include criterii standard de evaluare pentru programele finanțate de UE, precum și un set de întrebări de evaluare pentru a verifica conformitatea cu elementele prevăzute în Articolul 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060, precum și criteriile obligatorii pentru ideile de proiect propuse de ITS pentru a fi finanțate în cadrul Programului.

Pentru toate părțile interesate, documentul aprobat de Comitetul de Monitorizare (MC) al Programului Interreg VI-A România-Bulgaria la 19 aprilie 2024, poate fi consultat aici.