Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Selecția obiectivelor de politică

Obiectivele de Politică (OP) 3 și 5 au fost selectate spre finanțare prin Decizia GLP nr. 4 din data de 16 septembrie, 2020.

OP 3 – O Europă mai conectată

ii. Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, regionale și locale durabile, reziliențe la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

În cadrul OP3, vor fi finanțate doar proiectele strategice. În acest sens, în data de 5 octombrie 2020, a fost lansat un apel pentru idei de proiecte strategice.

OP 5- O Europă mai aproape de cetățeni

ii. Promovarea dezvoltării locale integrate și inclusive în domeniul social, economic și al mediului, în domeniul culturii, al patrimoniului natural, al turismului durabil, precum și a securității în alte zone decât cele urbane.

Implementarea OP5 va fi realizată printr-o strategie integrată teritorială pentru o anumită zonă, elaborată și implementată de actorii relevanți din teritoriu.

Obiectivele de Politică 2 și 4 au fost selectate spre finanțare prin decizia JWG nr.7 din 23 Februarie 2021.

OP 2 O tranziție mai ecologică cu emisii scăzute de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de carbon și o Europă rezistentă, cu următoarele obiective specifice:

iv.Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, rezistența, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme.

Tipurile de acțiuni legate de prevenirea riscului de dezastru, reziliență, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme, vor fi implementate prin intermediul proiectelor strategice.

vii. Îmbunătăţirea protecției și conservarea naturii, biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea surselor de poluare.

 OP 4 O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, cu următorul obiectiv: 

ii. Îmbunătățirea accesului egal la serviciile de calitate și incluzive în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea atât la distanță, cât și online;