Proiecte

Managementul riscurilor pentru infrastructuri de m...

Caută în website

Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România Bulgaria - ROBG-23

Care este scopul?

Creșterea gradului de conștientizare a publicului local cu privire la riscurile legate de infrastructura cu mari dimensiuni (LSI), prin formare și comunicare.

Care este bugetul?

810.183,41 euro, din care 688.655,90 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Institutul naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (România)

Beneficiar 2 (B2): Business Innovation Center Innobridge

Beneficiar 3 (B3): Asociaţia Română de Transfer Tehnologic şi Inovare (ARoTT) (România)

Beneficiar 4 (B4): Universitatea din Ruse “Angel Kanchev” (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2016-02-03

Data de încheiere: 2018-02-02

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Giurgiu, Mehedinţi, Călăraşi, Constanţa, Dolj în România (+ Ilfov)

Ruse în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Elaborarea unui inventar cuprinzător al infrastructurilor LSI de mari dimensiuni publice și private;
  • Evaluarea vulnerabilităților generate, pericolelor și riscurilor calculate ale infrastructurilor LSI de mari dimensiuni;
  • Crearea unui sistem de training pentru managerii profesioniști ai infrastructurilor LSI de mari dimensiuni;
  • Îmbunătățirea capacităților de dezvoltare şi planificare cooperativă;
  • Zile de informare organizate de infrastructurile LSI de mari dimensiuni;
  • Proiectarea și implementarea instrumentelor de comunicare de înaltă tehnologie pentru infrastructurile de mari dimensiuni selectate şi securitate cibernetică;
  • Identificarea celor mai bune practici în regiunea Dunării;
  • Dezvoltarea unui curriculum, materiale de învățare, evaluare inter pares;
  • Metodologii, ateliere experimentale, studii de caz.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 100.000 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor.

Rezultatele programului: O mai bună gestionare a riscurilor comune în zona transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat.

A fost creat website-ul www.robg-risckmanagement.eu.

Au fost elaborate 12 filme şi 3 cărţi şi sunt accesibile pe website-ul proiectului (Carte cu cele mai bune practice, Procedură pentru lansarea conferinţei, Carte de training şi aptitudini de comunicare).

Au fost elaborate 2 studii: “Infrastructuri de scară largă, relevante în zona transfrontalieră România-Bulgaria” şi “Studiu pe metodologia de evaluare şi definirea indicatorilor de impact pentru structurile de scară largă” legate de evaluarea vulnerabilităţilor generate, hazardelor şi riscurile calculate LSI.

Au avut loc trainiguri, conferinţe, workshopuri cu persoanele interesate ce implică riscuri de management la scară largă.

93,008 de persoane au beneficiat de la acţiunile de management al riscurilor prin participarea la evenimente, trainguri, întâlniri organizate în cadrul proiectului şi prin informaţii folosind canalele media.