Proiecte

Mecanism de cooperare transfrontalieră în aria Asi...

Caută în website

Mecanism de cooperare transfrontalieră în aria Asistenţei Sociale la nivel multiregional România-Bulgaria - ROBG-150

Care este scopul?

Să crească capacitatea de cooperare şi eficienţa Agenţiei Naţionale Române pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) prin ale sale organisme transfrontaliere descentralizate şi a Agenţiei de Asistenţă Socială Bulgară în aria asigurării sociale, în context CBC.

Care este bugetul?

71.561,63 euro, din care 570.827,37 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa (România)

Beneficiar 2 (B2): Agenţia de Asistenţă Socială/ ASA/ (Bulgaria)

Beneficiar 3 (B3): Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj (România)

Beneficiar 4 (B4): Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Teleorman (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-08-23

Data de încheiere: 2019-11-22

Durata: 27 luni

Unde se implementează?

Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa, România

Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich, Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Studiu comparativ România-Bulgaria legat de cadrul de reglementare, metodologii şi proceduri funcţionale în zonele de avantaje sociale şi inspecţie socială;
  • Analiza nevoilor pentru zonele de îmbunătăţire în aria managementului avantajelor sociale şi inspecţiei sociale printr-o serie de 18 grupuri ţintă;
  • Dezvoltarea de CBC a 2 politici publice, una în fiecare ţară, pentru zonele cu avantajele de management şi inspecţie socială ce vor valoriza cele mai bune practici identificate în cele două ţări;
  • Organizarea unei serii de 6 workshop-uri, 3 pentru avantajele sociale ale managementului şi 3 pentru inspecţiile sociale, ce vor avea loc în Vratsa, Ruse şi Craiova, cu un total de 23 specialişti ai partenerilor din cele două regiuni de competenţă;
  • Clădirea capacităţii pentru organismele transfrontaliere, descentralizate a celor două instituţii publice în aria zonelor de avantaje sociale şi inspecţie socială, bazate pe noua politică dezvoltată prin cooperare;
  • 7 sesiuni de training organizate în România de către parteneri pentru vecinii AJPIS(Agenţie Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială) ( 3 de AJPIS Dolj, 2 de AJPIS Teleorman şi 2 de AJPIS Constanţa) şi 28 sesiuni de training în Bulgaria la nivel regional(8 cursuri) şi nivel local(20 de cursuri);
  • Construirea capacităţii pentru personalul biroului primarului şi NGO-urilor din zona transfrontalieră în legătură cu noua politică dezvoltată prin cooperare;
  • Organizarea 2 tipuri de training pentru (1) personalul din birourile primarilor a celor 7 judeţe din România şi (2) personalul de management a NGO-urilor din aceleaşi 7 judeţe a României şi a celor 8 districte din Bulgaria;
  • Dezvoltarea şi implementarea unui instrument online de schimb de informaţii în rândul instituţiilor publice partenere;
  • Informare şi publicitate: 7000 pliante, 1800 calendare, 2100 dosare, 1400 postere, 2100 agende, website pentru proiect(ro/bg/eng), un cont facebook, organizarea a 4 conferinţe în România şi Bulgaria.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului:

5 mecanisme transfrontaliere sprijinite pentru creşterea capacităţii de cooperare: 1 studiu comparativ, 2 politici publice dezvoltate prin cooperare, 1 acord interinstituțional, 1 instrument de schimb al informaţiei.

Rezultatele programului: creşterea nivelului de coordonare a instituţiilor publice în zona eligibilă.

Stadiul proiectului

Implementarea proiectului a fost finalizată pe 22.11.2019 și raportul final de implementare nu a fost încă trimis.

În ceea ce privește progresul fizic, s-au obținut următoarele rezultate:

- Beneficiarii proiectului au încheiat contractele de achiziție a echipamentelor necesare echipelor de implementare a proiectului și toate echipamentele au fost livrate. De asemenea, au fost încheiate contractele de elaborare a materialelor promoționale și au fost livrate materialele promoționale;

- La Constanța a avut loc o conferință de presă pentru lansarea proiectului;

- Website-ul proiectului a fost elaborat și este disponibil la http://ajpisconstanta-interreg.ro în română, bulgară și engleză;

- Experții tuturor beneficiarilor au elaborat - Studiul comparativ România-Bulgaria privind cadrul de reglementare și metodologiile și procedurile de lucru în domeniile prestațiilor sociale și inspecției sociale;

- 9 grupuri focus: 3 cu personal AJPIS, 3 cu personal al primăriilor și 3 cu personal de conducere al ONG-urilor. În cadrul grupurilor de focus au fost identificate nevoile care vor sta la baza elaborării propunerilor de politici publice.