Proiecte

CBC LABORLAB - Dezvoltarea unei pieţe de muncă int...

Caută în website

CBC LABORLAB - Dezvoltarea unei pieţe de muncă integrateși inclusive la nivel transfrontalier - ROBG-142

Care este scopul?

Să susţină integrarea CBC a angajărilor şi mobilităţii forţei de muncă ca o piaţă comună prin crearea modelului CBC LABORLAB.

Care este bugetul?

663.918,08 euro, din care 564.330,35 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi (România)

Beneficiar 2 (B2): Asociaţia Română de Transfer Tehnologic şi Inovare (ARoTT) (România)

Beneficiar 3 (B3): Camera de Comerț şi Industrie Ruse

Beneficiar 4 (B4): Camera de Comerț şi Industrie Vratsa

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-05-05

Data de încheiere: 2019-05-04

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Călăraşi, Mehedinţi, România

Ruse, Vratsa, Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Pregătirea proiectului;
  • Managementul proiectului;
  • Studii şi analiză structurală CBC cu privire la evoluţiile din viitor pieţei de muncă;
  • Dezvoltarea şi furnizarea de programe speciale de formare profesională comună;
  • Crearea Grupului CBC LABORLAB pentru susţinerea angajării şi mobilităţii forţei de muncă;
  • Campanii de strategie şi informare de oportunităţi de joburi şi mobilitatea angajaţilor la nivelul CBC;
  • Comunicări, difuzări şi activităţi publice

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 23 tipuri de iniţiative de activare a mobilităţii angajaţilor în zona transfrontalieră; 4720 de participanţi în iniţiative locale comune de angajare şi formare comună

Rezultatele programului: 480 de persoane vor avea acces la iniţiative commune de angajare.

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat, iar raportul final este transmis catre MA.

- S-a relocalizat o strategie CBC LABORLAB pentru ocuparea forței de muncă, integrarea forței de muncă și socială a persoanelor defavorizate, bazată pe datele culese în cadrul studiului elaborat pentru analiza structurală a zonei privind evoluțiile viitoare ale pieței muncii.

-Asociația „LABORLAB CLUSTER” a fost înființată și înregistrată la Judecătoria Călărași în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

- 4 târguri de locuri de muncă organizate la nivelul CBC cu peste 2400 de participanți (atât solicitanți de locuri de muncă, cât și angajatori).

Cele 4 târguri de locuri de muncă au fost organizate de cei 4 parteneri de proiect, după cum urmează:

- LB: 22-25.03.2019 în Călărași (618 persoane

- B2: 15-18.04.2019 în Drobeta Turnu Severin (628 persoane)

- B3: 09-12.04.2019 în Ruse (647 persoane)

- B4: 22-25.04.2019 în Vratsa (593 persoane).

4 programe de formare au fost organizate de către cei 4 parteneri de proiect, în următoarele domenii: limba engleză, aplicarea principiului egalității de șanse în unitățile economice, antreprenoriat și dezvoltarea competențelor antreprenoriale și ITC.

1 platformă web dezvoltată și este disponibilă la adresa https://www.laborlab.ro.

4 evenimente de bune practici organizate la nivel cooperare transfrontalieră și 8 campanii de conștientizare au fost organizate de beneficiarii proiectului.