Proiecte

Incubator virtual transfrontalier de promovare a a...

Caută în website

Incubator virtual transfrontalier de promovare a angajărilor în agricultura bio, procesarea de produse bio şi servicii conexe - ROBG-141

Care este scopul?

Să încurajeze integrarea ariei transfrontaliere Dolj-Pleven în perspectiva locurilor de muncă, mobilităţii forţei de muncă, dezvoltării afacerii în domeniul agriculturii bio, procesării produselor bio şi serviciilor conexe.

Care este bugetul?

742.866,94 euro, din care 631.436,90 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Mișcarea Română pentru Calitate

Beneficiar 2 (B2): Asociația Centrul Național pentru Servicii de Informare

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-04-19

Data de încheiere: 2018-12-12

Durata: 20 luni

Unde se implementează?

Craiova, județul Dolj, România

Pleven, districtul Pleven, Bulgaria

Ce se va întâmpla?

 • Elaborarea de studii asupra agriculturii bio, procesării produselor bio şi serviciilor conexe în zona transfrontalieră Dolj-Pleven;
 • Campanie integrată, mediul de afaceri cu scopul de a promova oportunităţilor de angajare şi antreprenoriat în agricultură bio, procesarea produselor bio şi serviciilor conexe în Dolj şi Pleven:
 1. Elaborarea și diseminarea prin sesiuni informative la Dolj și Pleven;
 2. Film documentar promoţional a povestirilor de success pe subiect în zona CBC
 • Crearea unuor instrumente online de Afacere şi Mobilitate adaptate la nevoile specifice celor care caută un loc de munca şi antreprenorilor în zona transfrontaliera Dolj-Pleven;
 • Sesiuni de training în agricultură bio dedicate studenţilor şi absolvenţilor specializaţi în agricultură;
 • Sesiuni de training de agricultură bio dedicate cetăţenilor din zona rurală sau şomerilor din zona urbană;
 • Curs de formare antreprenorială
 • Consultanţă pentru certificare în produsele de agricultură bio:
 1. Analiza probelor de sol pentru 100 de agricultori Români şi Bulgari;
 2. Sesiune de formare profesională pentru inspectorii organici;
 3. Crearea unui sistem de informare “Help Desk”;
 • Măsuri integrate pentru marketingul produselor bio:
 1. Prezentare online a produselor din cadrul proiectului BIOVIRTINC pentru comercializarea acestora;
 2. Curs de instruire pentru agenţii de vânzare a produselor bio;
 3. Conştientizarea şi educarea consumatorilor asupra produselor bio;
 • O strategie şi un plan de acţiune comune pentru a crea locuri de munca şi mobilitate transfrontalieră prin dezvoltarea afacerilor în domeniul agriculturii biologice, procesarea produselor bio şi serviciilor conexe;
 • Elaborarea materialelor de informare și publicitate.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului:

-23 inițiative care activează mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră;

- 700 de participanţi la iniţiative locale comune de ocupare forței de munca şi instruiri comune;

- 100 de participanți la programe comune de educație și formare profesională pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, oportunităţilor educaţionale în învățământul superior și educaţia profesională dincolo de frontiere;

Rezultatele programului: populația care are acces la inițiative comune de ocupare a forței de muncă - 30.000 de persoane din Dolj - Pleven.

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat în data de 18.12.2018.

Rezultate:

- 2 studii de specialitate în domeniul agriculturii bio, pentru zona Dolj - Pleven;

- 12 sesiuni de formare în domeniul agriculturii bio;

- 8 sesiuni de consiliere;

- 2 sesiuni de instruire pentru certificarea agenților de vânzare pentru produse bio;

- 1 sesiune de instruire care certifică inspectorii organici;

- 1 sistem de informare Help Desk;

- 1 vitrina online pentru comercializarea produselor bio;

- 1 strategie și plan comun de acțiune pentru crearea de locuri de muncă și mobilitatea transfrontalieră;

- 1 campanie integrată orientată spre afaceri;

- 1 instrument de afaceri și mobilitate, www.platforma.mobility-web.eu;

- 100 de beneficiari ai analizei probelor de sol;

- 2 filme documentare în domeniul agriculturii bio.