Proiecte

UCLM-Uniţi pentru o Piaţă a Muncii Comune: o abord...

Caută în website

UCLM-Uniţi pentru o Piaţă a Muncii Comune: o abordare integrată pentru mobilitatea forţei de muncă în cadrul regiunii transfrontaliere între România şi Bulgaria - ROBG-131

Care este scopul?

Facilitarea angajării şi a mobilităţii forţei de muncă în aria CBC printr-o abordare holistică ce conectează administraţiile publice locale cu afaceri private şi cetăţeni individuali din România şi Bulgaria.

Care este bugetul?

524.957,17 euro, din care 446.213,59 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Fundatia EMMA (România)

Beneficiar 2 (B2): Centrul European de Informare (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-03-03

Data de încheiere: 2018-06-02

Durata: 15 luni

Unde se implementează?

Giurgiu, Teleorman în România

Veliko Turnovo, Ruse în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Crearea unei reţele comune CBC formată din LPA, companii de recrutare şi şcoli profesionale;
  • Formare vocaţională pentru tinerii din ambele regiuni;
  • Campanie de conştientizare ce promovează oportunităţi de angajare în ambele regiuni CBC;
  • O platformă online de joburi CBC pentru interconexiuni economice între părţile interesate;
  • Crearea de metode şi instrumente comune.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 12 iniţiative ce activează mobilitatea forţei de muncă în regiunea transfrontalieră; 1030 de participanţi în iniţiativele locale de angajare comune şi training comun; 2000 de participanţi în planuri comune educaţionale şi de training prin care se sprijină angajarea tinerilor, oportunităţile educaţionale şi educaţia superioară şi profesională la nivel transfrontalier;

Rezultatele programului: 234,607 de persoane din regiunile Giurgiu, Teleorman, Veliko Turnovo şi Ruse vor avea acces la iniţiative de angajare comune

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat în Iunie 2018.

Studiile sociologice pentru identificareanevoilor și cerințelor pieței muncii în cadrul comunităților transfrontaliere a fost realizat în fiecare țară, iar rezultatele au fost prezentate într-o conferință dedicată în data de 30.06.2017, la Giurgiu.

Rețeaua transfrontalieră a fost creată de organizații de recrutare, autorități publice locale și școli profesionale, care s-au reunit pentru a discuta piața muncii și oportunitățile de proiecte comune și cooperare în 4 reuniuni de rețea organizate la Veliko Tarnovo (20.07.2017), Giurgiu (28.07.2017), Ruse (05.10.2017) și Alexandria (13.10.2017).

2 ghiduri - „Ghidul angajatorilor transfrontalieri România - Bulgaria” și „Ghidul angajaților transfrontalieri România - Bulgaria” au fost elaborate și tipărite în 2000 de exemplare.

A fost creat un portal bilingv de locuri de muncă care vizează interconectarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii, completat cu locuri de muncă disponibile și publicat la http://www.romania-bulgaria-jobs.eu/.

Au fost organizate patru târguri de muncă transfrontaliere la Veliko Tarnovo (18-19.10.2017), Giurgiu (20-21.10.2017), Ruse (06-07.03.2018) și Alexandria (20-21.04.2018).

Au fost implementate sesiuni de orientare profesională, consiliere și testare a atitudinii psihologice pentru 50 de studenți din Giurgiu și 50 de studenți din Ruse, 50 de studenți din Teleorman și 502 de studenți din Veliko Târnovo.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul web al proiectului, care poate fi accesat la http://robg-united.eu/ro.