Conectat!

connected.png

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Conectat!

Prioritatea 1: O regiune bine conectată

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică: 27.15 mil euro (din care 21.40 mil euro FEDR)

Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 25 mil euro (din care 20 mil euro FEDR)

Obiectiv specific 3.2:

Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbăconrile climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și la mobilitatea transfrontalieră

Programul are în vedere o abordare strategică privind problemele de mobilitate și conectivitate transfrontalieră în aria eligibilă.

Două operațiuni de imporanță strategică se preconizează a fi finanțate în cadrul PO 3, SO 3.2:

DISMAR – Sistemul integrat de marcare a Dunării

  • Partener principal: Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați – AFDJ Galați
  • Parteneri: Agenția Executivă pentru Explorarea și Menținerea Fluviului Dunărea – EAEMDR Ruse
  • Bugetul indicativ: 8,000,000 euro (FEDR)

Îmbunătățirea conectivității feroviare și a mobilității peste Dunăre

  • Potențial Lider Partener/Parteneri: Ministerele Transporturilor din România și Bulgaria; Companiile Naționale de Căi Ferate Române și Bulgare, alți actori relevanți în acest domeniu
  • Bugetul indicativ: 12,000,000 euro (FEDR)

Vă prezentăm câteva tipuri de acțiuni privind îmbunătățire a conectivității feroviare și a mobilității pe Dunăre) (listă neexhaustivă):

connected.png Elaborarea de studii de fezabilitate pentru electrificarea și digitalizarea infrastructurii feroviare;

connected.png Conceperea și punerea în aplicare a unor instrumente și soluții de transport durabile pentru o mai bună conectivitate și mobilitate în zona CTF, pentru transportul feroviar, inclusiv, dar fără a se limita la: siguranța, implementarea teritorială, fiabilitatea, eficiența, cunoașterea în timp real a orarelor, traficul și emiterea biletelor etc.;

connected.png Identificarea și abordarea legăturilor lipsă și a blocajelor din infrastructura feroviară și fluvială de trecere: studii, strategii, soluții comune, instrumente comune etc.;

connected.png Îmbunătățirea și extinderea transportului feroviar: studii privind siguranța traficului, campanii de sensibilizare, studii privind conectivitatea/mobilitatea pentru înțelegerea fluxurilor de mărfuri și pasageri, naveta etc.;

connected.png Conceperea și punerea în aplicare a unor soluții integrate pentru sprijinirea mobilității și a conectivității în timp de criză;

connected.png Conceperea și punerea în aplicare a unor soluții de transport durabile pentru o mai bună conectivitate și mobilitate în zonă;

connected.png Modernizarea, dezvoltarea și extinderea infrastructurii feroviare;

connected.png Lucrări de modernizare a căilor ferate (inclusiv electrificarea liniilor de cale ferată și introducerea sistemului de semnalizare feroviară ERTMS/ETCS);

connected.png Lucrări de modernizare, reconstrucție și construcție de stații de cale ferată și gări. 

Tipuri de acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de navigație și a siguranței pe Dunăre și Marea Neagră pentru a spori mobilitatea și conectivitatea în zona transfrontalieră (listă neexhaustivă):

coonected.png Reducerea sarcinii administrative și a altor tipuri de blocaje: studii, analize, soluții, instrumente;

coonected.png Elaborarea și implementarea de strategii, instrumente și aplicații pilot coordonate comune pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și Marea Neagră (de exemplu, studii de fezabilitate comune, documente de planificare inginerească, studii morfologice și hidrodinamice în stabilirea condițiilor de acumulare a sedimentelor etc.);

coonected.png Elaborarea și punerea în aplicare a unor măsuri integrate pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pentru sectorul comun al Dunării și Mării Negre în zona CBC (de exemplu, integrarea sistemelor de marcare pe Dunăre, echipamente, semnalizare etc.).

 

Indicatori de realizare

Țintă finală
(2029)

Indicator de rezultat

Țintă (2029)

PSO2 Lungimea căii ferate reconstruite sau modernizate – în zona transfrontalieră România-Bulgaria

470 km

RCR104 Soluții preluate sau up-scale de către organizații

 

2 soluții

RCO84 Acțiuni-pilot elaborate în comun și puse în aplicare în cadrul proiectelor

1 acțiune pilot

RCO83 Strategii și planuri de acțiune elaborate în comun

1 strategie/ plan de acțiune

RCO87 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier

4 organizații

RCR84 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier după finalizarea proiectului


2 organizații

PSO1 Lungimea căii ferate reconstruite sau modernizate – în zona transfrontalieră România-Bulgaria

0.5 km

RCR 58 Utilizatorii anuali ai căilor ferate noi, construite, modernizate, reconstruite sau modernizate

5,000.00 călători-km/ an