Mai Aproape!

closer.png

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Mai Aproape!

Prioritatea 4: O regiune integrată

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică: 70.60 mil euro (din care 55.64 mil FEDR)

Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 65 mil euro (din care 52 mil euro FEDR)

Obiectiv specific 5.2:

Promovarea dezvoltării sociale, economice și de mediu integrate și favorabile incluziunii, a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității, în alte zone decât zonele urbane 

Elementul de legătură între cele două frontiere va fi ruta EuroVelo 6, care va contribui la dezvoltarea zonei de frontieră prin intervenții multisectoriale! Traseul de ciclism are un potențial semnificativ de a atrage noi vizitatori și de a crea și consolida un brand pentru regiune, ca patrimoniu holistic/eco-destinație.

  1. Dezvoltarea rutei Eurovelo 6

Elementul de legătura dintre cele două granițe va fi Ruta Eurovelo 6,ce va contribui la dezvoltarea zonei de frontieră prin intervenții multisectoriale! De asemenea, traseul de ciclism are un potențial semnificativ de a atrage noi vizitatori și de a crea și consolida un brand pentru regiune, ca patrimoniu holistic/eco-destinație.

Vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni (listă neexhaustivă):

 bicycle.png Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru ciclism, inclusiv măsuri de siguranță, puncte de prim ajutor și servicii, semnalizare etc. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură legătura cu atracțiile turistice – situri culturale, de patrimoniu natural și cu alte mijloace de transport. Infrastructura conectată (inclusiv noua infrastructură, reconstrucția sau modernizarea tronsoanelor rutiere relevante) este, de asemenea, luată în considerare, în cazuri justificate în mod corespunzător și în conformitate cu lista operațiunilor;

 bicycle.png Asigurarea siguranței rutiere pentru tronsoanele care se suprapun cu ruta EuroVelo, în vederea respectării standardelor referitoare la sistemele de semnalizare a traficului și/sau dezvoltarea suplimentară a infrastructurii dedicate bicicliștilor și pietonilor, cum ar fi tuneluri, bypass-uri, poduri, pasaje și pasarele și piste de ciclism protejate;

 bicycle.png Asigurarea conexiunilor eficiente cu alte mijloace de transport și a accesului la și dinspre alte mijloace de transport, inclusiv porturi și gări feroviare – adaptarea infrastructurii;

 bicycle.png Asigurarea disponibilității transportului public în legătură cu traseul de ciclism;

 bicycle.png Asigurarea unor servicii adecvate de-a lungul rutei EuroVelo, cum ar fi: zone de cazare, mâncare, băuturi și odihnă, servicii inclusiv Bike Pit-Stops, informații, oferte rezervabile, alte tipuri de asistență;

 bicycle.png Asigurarea comunicării și a informațiilor, online și de-a lungul traseului, inclusiv aplicații mobile/e pentru bicicliști etc. 

  1. Sprijinirea activităților turistice, a sectoarelor și industriilor conectate

De asemenea, se are în vedere sprijinirea activităților turistice, a sectoarelor și industriilor conectate. Acțiunile vor fi finanțate pentru a completa și extinde oferta existentă pentru a spori atractivitatea regiunii de-a lungul EuroVelo 6, prin valorificarea patrimoniului natural a atracțiilor turistice disponibile, alături de întreprinderile mici, familiale și locale – IMM-urile!

În această privință, ar putea fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni (listă neexhaustivă):

 pliant.png Investiții în competitivitatea economică a întreprinderilor locale, inclusiv, dar fără a se limita la: construcția/modernizarea instalațiilor productive; furnizarea de echipamente relevante; adoptarea tehnologiilor digitale etc.

 pliant.png Set-up de situri naturale pentru uz economic: trasee/căi, eliminarea deșeurilor, securitate, semnalizare, locuri de tabără, alte atracții în aer liber etc.

 pliant.png Sprijinirea siturilor cu potențial turistic: construirea, modernizarea/restaurarea castelelor, cetăților, bisericilor, mănăstirilor, palatelor, siturilor arheologice, muzeelor private/publice, bibliotecilor, colecțiilor de artă/galeriilor, spațiilor de expoziții, cramelor, agro-fermelor (de exemplu, ferme/câmpuri de lavandă; ferme/câmpuri de trandafiri, fabrici tradiționale de petrol, stâne oi, parcuri de aventură, atracții în aer liber etc.

 pliant.png Crearea de produse și servicii de patrimoniu istoric, natural și cultural comune, extinderea și îmbunătățirea serviciilor, orientarea către noi piețe și crearea de locuri de muncă în zona transfrontalieră, inclusiv prin înființarea de magazine on-site și online, în special pentru produsele tradiționale/locale (alimente locale, pâine, vin, brânză, trandafir, lavandă, miere etc.), inclusiv infrastructura turistică aferentă, accesul și legăturile către siturile turistice;

 pliant.png Se încurajează, de asemenea, sprijinirea actorilor locali și regionali în vederea valorificării obiectivelor/siturilor/experiențelor turistice potențial valoroase, inclusiv prin crearea unor trasee turistice durabile sau prin dezvoltarea unor etichete de calitate pentru excelența în servicii, promovarea și comercializarea ofertei turistice etc., profitând de tendințele din social media – cum ar fi „insta-turismul”.

 pliant.png Formarea personalului, în special a competențelor digitale.

  1. Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiei teritoriale integrate (STI)

Ar putea fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni (listă neexhaustivă):

 6961961.png Dezvoltarea capacității părților interesate de a pune în aplicare STI;

 6961961.png Sprijin pentru implementarea și monitorizarea STI.

Indicatori de realizare

Țintă Finală(2029)

Indicatori de rezultat

Țintă (2029)

RCO58 Infrastructură dedicată pentru ciclism sprijinită

200 km

RCR64 Utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate bicicletelor

 

5,000 utilizatori/an

RCO77 Numărul de situri culturale și turistice care beneficiază de sprijin

18 situri culturale și turistice

RCR77 Vizitatori ai siturilor culturale și turistice sprijinite

32,400 vizitatori/an

RCO87 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier

60 organizații

 

 

Organizații care cooperează la nivel transfrontalier după finalizarea proiectului

45 organizații

RCO76 Proiecte integrate de dezvoltare teritorială

60 proiecte

RCO01 Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mic, mediu, mare)

31 întreprinderi

RCO02 Întreprinderi sprijinite prin granturi

31 întreprinderi