Proiecte

MABAL-T (ROBG-510) Îmbunătățirea conexiunii nodur...

Caută în website

MABAL-T (ROBG-510) Îmbunătățirea conexiunii nodurilor terțiare Mangalia și Balcic la infrastructura TEN-T - ROBG-510

Care este scopul?

Proiectul propune ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului pentru locuitorii celor 2 parteneri și pentru toți cei care tranzitează orașele către rețeaua TEN-T și crearea premiselor pentru dezvoltarea economică ulterioară a regiunii, prin conectarea corespunzătoare a punctelor modale. Proiectul prevede modernizarea a 16 km de infrastructură rutieră în două noduri terțiare și multimodale Mangalia, RO și Balcic, BG, investiția fiind susținută și îmbunătățită prin 4 mecanisme comune (ghidare rutieră, studiu de fezabilitate privind transportul transfrontalier, măsuri de siguranță a traficului, activități de conștientizare), care vor facilita conectarea celor două noduri la infrastructura TEN-T.

Care este bugetul?

7.049.095,87 euro, din care 5.991.731,48 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Mangalia

Beneficiar 2 (B2): Municipalitatea Balchik

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2019-04-04

Data de încheiere: 2022-04-03

Durata: 36 luni

Unde se implementează?

Mangalia în România

Balchik în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Dezvoltarea a 4 mecanisme comune, respectiv ghid al rutelor, studiul de fezabilitate care vizează transportul transfrontalier, măsuri de siguranță a traficului și activități de creșterea conștientizării;
  • Modernizarea a 17 străzi rutiere din Mangalia - Str. Portului - 1701 ml, Str. Ion Creanga - 223 ml, Str. Dr Motas - 291 ml, Str Negru Vodă - 375 ml, Str Libertatii - 199 ml, Str Tepes Vodă - 538 ml, Str. Mihai Viteazu - 663 ml, Str IC Brătianu - 308 ml, Str Vanatori - 238 ml, Str Mircea cel Bătrân - 182 ml, Str Mihai Eminescu - 390 ml, Str Vasile Alecsandri - 200 ml, Str Vasile Parvan - 353 ml, Str Mărășești - 151 ml, Str. Muncitorului - 717 ml, Str Oituz - 976 ml, Str Frumoasei - 329 ml; Lungimea totală: 7.834 km;
  • Reabilitarea drumului municipal Kavarna - Balchik - Topola - Ikantalaka - municipalitatea de frontieră (Kavarna - Balchik) - Tuzlata - Balchik - Albena;
  • Activitățile de promovare focusate pe furnizarea de informații despre proiect, transparență, precum și pe prezentarea principalelor rezultate ale activităților proiectului și ale grupurilor țintă din regiunea transfrontalieră.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate – 16.45 km;

Număr de mecanisme comune pentru a facilita conectarea nodurilor secundare / terțiare la infrastructura TEN-T (de exemplu, ghid al rutelor, detectarea și gestionarea incidentelor / situațiilor de urgență, studii asupra fluxurilor de trafic, studii de fezabilitate care se adresează regiunii transfrontaliere – 4;

Rezultatele programului: Populația transfrontalieră deservită de infrastructură modernizată care duce la TEN-T - 49,301.00 cetățeni.

Stadiul proiectului

Rezultatele proiectului obținute până în acest moment:

LB a încheiat contractul pentru măsuri de informare și publicitate.

B2 a lansat procedura de achiziție relevantă și are deja contracte semnate. În acest sens, B2 a organizat și a desfășurat conferința de deschidere a proiectului la Balchik, în decembrie 2019.

Stadiul implementării obiectivelor de investiții este următorul:

LB - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Mangalia pentru o mai bună conectare la rețeaua TEN-T - 16 străzi ale orașului cu o lungime totală de 7.83 km - Proiectul tehnic a fost dezvoltat și au fost obținute toate autorizațiile necesare. Contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat pe 12 decembrie 2019, Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 23.12.2019.Finalizarea lucrărilor se estimează că va fi făcută în 12 luni. Antreprenorul a început reabilitarea trotuarelor pe 4 străzi din totalul 17 prevăzut până la modernizarea rețelei rutiere orașului Mangalia până acum, după cum urmează:

Strada Muncitorului - 90% lungime totală 717 ml;

- strada Negru Voda - 90% lungime totală 375 ml;

- strada Libertatii - 90% lungime totala 199 ml;

- Strada Mihai Viteazul - 90% lungime totală 663 ml;

- IC. Strada Bratianu - 90% lungime totala 308 ml;

- strada Vanatori - 90% lungime totală 238 ml;

- strada Oituz - 90% lungime totală 976 ml;

- strada Mircea cel Batran - 90% lungime totala 182 ml;

- Ion Creangă - 90% lungime totală 223 ml;

- strada Tepes Voda - 90% lungime totală 538 ml;

- Strada Portului - 90%, lungime totală 1701 ml;

Străzile menționate mai sus au doar primul strat de asfalt și se așteaptă ca al doilea strat să fie executat în continuare.

În continuare, LB a început achiziția publică pentru atribuirea unui contract de livrare pentru vehiculul de întreținere. Procedura a fost reluată. După reevaluarea ofertelor finalizate la 27.03.2020, noul raport de procedură a fost lansat. La termenul limită pentru depunerea ofertelor, au fost înregistrate 3 oferte. Achizițiile publice au fost finalizate și a fost semnat un contract pentru achiziționarea vehiculului de întreținere. În urma cadrului contractului semnat pentru achiziționarea echipamentului, este de așteptat ca vehiculul de întreținere să fie livrat la sediul LB` până la sfârșitul lunii octombrie 2020.

B2 - Modernizarea infrastructurii rutiere din Balchik pentru a îmbunătăți conectivitatea la rețeaua TEN-T – 8.62 km - Execuția este în desfășurare și până acum sunt finalizați 7.433 km, ceea ce reprezintă 86% din lungimea totală a drumului prevăzută a fi modernizată la nivel B2.

Toate activitățile de construcție au fost finalizate. Toate documentele necesare în conformitate cu legea bulgară de amenajare a teritoriului au fost emise și semnate de toate părțile relevante pentru toate cele trei secțiuni:

  1. „Reabilitarea drumului municipal DOB1149 / I-9, Kavarna- Balchik / - Topola- Ikantalaka- frontiera municipiului (Kavarna- Balchik) - Tuzlata– Balchik - Albena / I-9 /, de la km 4 + 500, la frontiera municipalității (Kavarna - Balchik), la km 10 + 020, în intersecția cu drumul II-27 în orașul Balchik - L = 5 520 m ”- Protocol de acceptare a lucrărilor executate, emis la 28.08.2020;
  2. „Reabilitarea drumului municipal DOB 3160 - / DOB 1149, Topola - Balchik / - granița municipiului (Kavarna - Balchik) - Tuzlata- / DOB 1149 /” de la km 2 + 170 la km 4 + 083 - L = 1 913 m „- Protocol de acceptare a lucrărilor executate, emis la 24.08.2020;

III. „Reabilitarea unei părți a rețelei stradale din Balchik, pentru care a fost emis Protocolul de acceptare a lucrărilor executate la 01.09.2020, inclusiv:

- secțiunea străzii „Primorska” de la OT77 la OT118, L = 400 m;

- răsucire pentru autobuze pe strada "Primorska", F = 1 400 m2;

- o răscruce de drumuri între străzile „Primorska” și „Cherno more”;

- secțiunea străzii „Cherno more” de la OT37 la OT308, L = 790 m. ”