Proiecte

Investigarea oportunităţilor pentru reducerea util...

Caută în website

Investigarea oportunităţilor pentru reducerea utilizării reţelei TEN-T în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria prin optimizarea transportului de marfă şi călători, precum şi dezvoltarea unui mecanism comun pentru susţinerea conexiunii intermodale - ROBG-2

Care este scopul?

Un mecanism comun pentru a facilita conectarea nodurilor secundare/terțiare la infrastructura TEN-T în aria transfrontalieră.

Care este bugetul?

1.428.765,73 euro, din care 1.214.450,87 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociația Municipiilor Dunărene "Dunărea"

Beneficiar 2 (B2): Fundaţia “Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” - G.I.E.D.D.

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2020-03-04

Data de încheiere: 2020-03-04

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Veliko Tarnovo, Pleven, Vidin, Vratsa, Ruse și Dobrich din Bulgaria (+ Sofia).

Giurgiu, Mehedinți, Călărași, Constanța, Dolj din Romania (+București)

Ce se va întâmpla?

  • 1 studiu preliminar privind starea actuală a nodurilor intermodale și capabilitatea acestora de a consolida rețeaua TEN-T în cadrul zonei transfrontaliere;
  • 1 strategie comună privind consolidarea rețelei TEN-T prin îmbunătățirea capacității nodurilor intermodale
  • 8 mese rotunde;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 1 mecanism comun creat.

Rezultatele programului: 4,770,000 de persoane vor fi deservite de infrastructura modernizată care conduce la TEN-T.

Stadiul proiectului

Prioada de implementare a proiectului a fost finalizată pe 2 Februarie 2018.
Au fost organizate 2 conferinţe de deschidere în Ruse şi Craiova.
A fost realizat studiul preliminar comun privind starea actuală a nodurilor intermodale și posibilitățile de modernizare a rețelei TEN-T. Studiul a fost discutat în cadrul a 4 mese rotunde dedicate, organizate în iunie 2017, în cadrul cărora părțile interesate din zona transfrontalieră au oferit feedback.
Pe baza rezultatelor studiului preliminar, Beneficiarul Lider a început elaborarea strategiei comune referitoare la reţeaua TEN-T prin îmbunătățirea capacității intermodale a nodurilor. Cele trei variante de viziune, misiune, obiective și priorități ale strategiei au fost discutate în cadrul celor 4 mese rotunde cu părțile interesate organizate în noiembrie 2017, iar versiunea finală a fost prezentată de contractant în decembrie 2017. Rezultatele principale ale proiectului includ un studiu preliminar al stadiului actual al nodurilor intermodale în zona transfrontalieră și capacitatea acestora de a îmbunătăți rețeaua TEN-T și o strategie comună privind îmbunătățirea rețelei TEN-T prin îmbunătățirea capacității nodurilor intermodale. Scopul principal al studiului preliminar a fost să investigheze starea actuală a sistemelor de transport și a nodurilor intermodale în regiunea transfrontalieră și de a selecta varianta optima pentru dezvoltarea transportului intermodal în zona. Pe baza variantei selectate ca rezultat al celor 4 mese rotunde cu părțile interesate, au fost stabilite mai multe proiecte prioritare și direcții de dezvoltare ale studiului, care, ca urmare a discuțiilor cu părțile interesate în cadrul următoarelor mese rotunde și a contribuției beneficiarilor proiectului, au condus la o listă de proiecte prioritare, stabilite în strategie (Anexa 5). Strategia însăși, definește rolul și oferă orientări pentru activitățile partenerilor de proiect pentru a asigura locurile necesare, inclusiv promovarea inițiativelor legislative, facilitând parteneriate, furnizarea de informații și expertiză, mobilizarea la toate nivelurile etc. pentru realizarea acestor proiecte prioritare și direcții de dezvoltare, precum au fost stabilite în cadrul studiului.
Strategia se bazează pe premisa că realizarea măsurilor menționate mai sus va duce la implementarea eficientă a proiectelor prioritare și, prin urmare, la modernizarea infrastructurii care conduce la rețelele TEN-T. În acest sens, realizarea contribuției propuse la indicatorii de rezultat al Programului implică nu numai implementarea măsurilor stabilite în Strategie de către partenerii proiectului, ci și implementarea eficientă a proiectelor prioritare recomandate în studiu și stabilite în Strategie.
Prin urmare, contribuția proiectului la indicatorul de rezultat al programului "Oameni care beneficiază de infrastructura modernizată care duce la TEN-T" va fi monitorizată în perioada de sustenabilitate a proiectului.