Proiecte

VISA - eMS 147 Agenția de mobilitate transfrontal...

Caută în website

VISA - eMS 147 Agenția de mobilitate transfrontalieră a muncii - ROBG-147

Care este scopul?

Să contribuie la integrarea zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilităţii forței de muncă.

Care este bugetul?

498.818,29 euro, din care 423.995,55 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Slatina (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-04-20

Data de încheiere: 2019-04-19

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Olt în România

Ruse în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Studiu privind ocuparea şi mobilitatea forței de muncă
  • Înfiinţarea Agenției VISA pentru mobilitatea forţei de muncă
  • Portofoliul Agenției VISA de instrumente integrate
  • Acțiuni pilot pentru mobilitatea transfrontalieră – Informare & Instruire
  • Acțiuni pilot pentru mobilitatea transfrontalieră - "Să facem naveta"
  • Ședințe pilot de consultare
  • Susținerea rezultatelor proiectului

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 7 tipuri de inițiative care activează mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră; 750 de participanți la inițiative comune de angajare locală și training comun;

Rezultatele programului: 15.000 de persoane vor avea acces la inițiative comune de angajare.

Stadiul proiectului

Perioada de implementare a proiectului a fost finalizată pe 19.04.2019;

S-au înființat agenții de mobilitate profesională VISA Transfrontalieră, personalul a fost instruit și birourile pot fi găsite în următoarele:

- str. Voyvodova 12-14, Ruse, Bulgaria;

- str. Crișan 36, Slatina, județul Olt, România;

Agenția oferă servicii de mobilitate profesională atât angajaților, cât și angajatorilor la sediul central și, de asemenea, online.

În cadrul proiectului au fost elaborate:

1. Studiul privind ocuparea și mobilitatea forței de muncă, care poate fi găsit pe https://jobsvisa.eu/ro/bulgaria;

2. Un ghid pentru navetiști;

3. Website, disponibil la adresa: https://jobsvisa.eu/ro/

Partenerul lider a achiziționat un certificat de la Agenția Națională pentru Educație Profesională și Formare Profesională (NAVET) -Bulgaria pentru un Centru de Pregătire Profesională autorizat să se pregătească pentru 10 profesii:

1. Reprezentant vânzări;

2. Coordonator în servicii de afaceri;

3. Specialist în economie;

4. Organizator aplicații Internet;

5. Specialist hotelier;

6. Specialist restaurant;

7. Organizator pentru activitatea agențiilor turistice;

8. Ghid turistic;

9. Animator în turism;

10. Skipper / Sailing Master.

A fost semnat un Memorandum de parteneriat care a dus la înființarea unui Comitet consultativ.

Toate acțiunile-pilot și consultările au fost luate în considerare.