Proiecte

Management inovativ și de colaborare al siturilor...

Caută în website

Management inovativ și de colaborare al siturilor Natura 2000 din zona de frontieră a Dunării - ROBG-10

Care este scopul?

Promovarea şi consolidarea parteneriatului între comunitățile de mediu în zona frontierei pentru gestionarea durabilă a ecosistemelor în zona rețelei europene Natura 2000 şi să sprijine în siturile Natura 2000 investiții transfrontaliere.

Care este bugetul?

1.162.818,31 euro, din care 988.395,56 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Garda Naţională de Mediu - (GNM) (România)

Beneficiar 2 (B2): Inspectoratul Regional al Mediului și Apelor - Veliko Tarnovo (RIEW) (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2016-02-19

Data de încheiere: 2018-07-18

Durata: luni

Unde se implementează?

București, Olt, Teleorman în România

Veliko Tarnovo în Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Dezvoltarea și implementarea unui plan comun de management pentru siturile Natura 2000 în zona de frontieră a Dunării;
  • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de informare pentru sprijinirea planului comun de management;
  • Informare şi promovare pentru proiect, conștientizarea publicului cu privire la siturile Natura 2000.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

ealizările programului:

- 1 plan comun de management

- 27.046 hectare de habitat cu un status mai bun de conservare (ha) (COI)

Rezultatele programului:

-4 situri NATURA 2000 în aria transfrontalieră cu instrumente de management coordonate

Stadiul proiectului

Proiectul este finalizat.

Cu excepția unui training în limba engleză, care nu a fost organizat de BL în perioada de implementare și va fi realizat în schimb în perioada de sustenabilitate, activitățile proiectului au fost realizate conform planului și rezultatelor preconizate. Beneficiarii au demarat inițiative pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare cu părțile interesate relevante (autoritățile publice locale, custodieri, Silvicultura de stat - Svishtov etc.) și au fost încheiate protocoale de colaborare.

Au fost achiziționate echipamente IT și echipamente de lucru pe teren (încălțăminte, pantaloni, jachete, veste de salvare). A fost elaborat un plan de management comun, compus din planuri de acțiuni pentru fiecare arie protejată vizată. Planul de management este rezultatul studiilor de teren și de cartografiere a celor 4 arii protejate prin NATURA 2000, “Suhaia și Confluența Olt-Dunăre” din România și „Ostrov Vardim” și Ribarnitzi Hadji Dimitrovo ” în Bulgaria). De asemenea, a fost elaborat un sistem informațional conceput pentru a sprijini implementarea planului comun de gestionare. Aplicația web pentru zonele protejate românești este acum disponibilă la https://incolab.gnm.ro/aplicatie/ , în timp ce aplicația web pentru zonele protejate din Bulgaria poate fi accesată la http://incolab.vt.riew.gov. Bg/.
Un portal pentru raportarea oricărui incident poate fi accesat pe https://incolab.gnm.ro/ . O aplicație mobilă (căutați Incolab) este disponibilă în Google Play.