Stiri

COMUNICAT DE PRESĂ - Decizii importante pentru gra...

Cauta in website

ARHIVA STIRI

COMUNICAT DE PRESĂ - Decizii importante pentru graniţa româno-bulgară în cadrul celei de-a doua reuniuni a Grupului comun de programare

Decizii importante pentru graniţa româno-bulgară în cadrul celei de-a doua reuniuni a Grupului comun de programare

Autoritatea de Management (AM) a Programului Interreg V-A România-Bulgaria - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România (MLPDA), Autoritatea Națională (AN) - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria (MDRLP) și Secretariatul Comun (SC) al Programului au organizat astăzi, 16 septembrie 2020, online, cea de a doua întâlnire a Grupului comun de programare pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2021-2027.

În urma discuțiilor din cadrul reuniunii, s-a decis, prin consens, menținerea structurilor actuale ale Programului, ținând seama de rezultatele obținute în special în perioada de programare curentă, de experiența acestora, precum și de constrângerile regulamentelor propuse, care nu permit întârzieri în implementare. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrație îşi păstrează rolul de Autoritate de Management, iar Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pe cel de Secretariat Comun. Rolul de Autoritate Națională revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria.

O altă decizie importantă de pe agenda reuniunii de astăzi constă în selecția obiectivelor de politică ce urmează a fi finanțate, respectiv OP3 - O Europă mai conectată (A more connected Europe) și OP5 – O Europă mai aproape de cetățeni (A Europe closer to citizens). OP 3 va avea o abordare strategică prin care se încearcă identificarea de soluții pentru îmbunătățirea conectivității în regiune, iar prin OP5 venim mai aproape de nevoile din teritoriu, printr-o abordare integrată și implicarea activă a actorilor locali relevanți. Decizia de selecție a fost luată, de asemenea prin consens, în baza analizei nevoilor și potențialului de dezvoltare al ariei, o descriere detaliată a acestora fiind inclusă în Analiza Teritorială a zonei de graniță româno-bulgară, document disponibil pe site-ul nou lansat astăzi, dedicat viitorului Program: www.interregviarobg.eu.