Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Elaborarea analizei teritoriale pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria

Etapa premergătoare elaborării programului operațional a constat în analizarea ariei eligibile. În acest sens, în perioada 2019-2020 a fost elaborată analiză teritorială a zonei transfrontaliere româno-bulgară, pentru a identifica nevoile teritoriale, provocările, precum și potențialele idei de proiecte.

În acest sens, a fost lansat un sondaj online (23 decembrie 2019 – 21 ianuarie 2020) cu scopul de a colecta opiniile părților interesate referitoare la nevoile teritoriale, provocările, potențialul ariei, prioritățile de investiții și identificarea unor propuneri de idei de proiecte. Au fost organizate patru ateliere de lucru (workshop-uri) la nivelul zonei transfrontaliere, pentru a discuta și valida primele concluzii ale analizei teritoriale.

Atelierele au fost organizate în:

În cadrul fiecărui atelier s-au discutat principalele probleme, provocări, nevoi și oportunități ale regiunii, dar și obiectivele și prioritățile viitorului Program Interreg România-Bulgaria.

Au fost organizate și două grupuri de discuții (focus grup) unde părțile interesate au oferit  feedback cu privire la viabilitatea selecției obiectivelor și potențialul impact teritorial.  

Evenimentele s-au desfășurat în:

Analiza teritorială a regiunii transfrontaliere România-Bulgaria este disponibilă aici:

Un rezumat ale principalelor concluzii ale analizei teritoriale este aici.

Comisia Europeană a elaborat Documentul de orientare strategică a zonei de graniță pentru viitorul Program, luat în considerare în timpul procesului de programare.