Proiecte

The Bridges of Time (ROBG–128) O abordare integra...

Caută în website

The Bridges of Time (ROBG–128) O abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol-Turnu Măgurele - ROBG-128

Care este scopul?

Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural Nikopol-Turnu Măgurele prin dezvoltarea, implementarea şi promovarea unei abordări integrate comune pentru investiția în turismul durabil.

Care este bugetul?

5.836.225,82 euro, din care 4.960.791,97 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Nikopol, Bulgaria

Beneficiar 2 (B2): Turnu Măgurele, România

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-03-31

Data de încheiere: 2022-01-30

Durata: 45 luni

Unde se implementează?

Nikopol în Bulgaria

Turnu Magurele în România

Ce se va întâmpla?

  • lucrări de construcţie pentru restaurarea cetăţii din Turnu Măgurele
  • construirea parculului arheologic din Nikopol cu ​​drum de acces către Biserica în stâncă
  • 3 teliere pentru părţile interesate în scopul dezvoltării a 9 produse/servicii turistice integrate
  • 1 strategie comună de marketing
  • 1 portal web de informare comun și o aplicație smartphone
  • 8 terminale info
  • 2 cluburi pentru restaurări istorice
  • 1 festival transfrontalier la scară largă
  • materiale de informare și promovare

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 10,000 de vizite pe siturile de patrimoniu cultural și natural și de atracție, 2 produse turistice integrate, 7 servicii turistice integrate, 1 strategie comună

Rezultatele programului: 2,800 înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul a întâmpinat probleme în implementarea activităților ceea ce a condus la întârzieri și drept urmare a fost necesară o prelungire cu 17 luni a perioadei de implementare a proiectului. Partenerii proiectului depun toate eforturile pentru finalizarea proiectului la timp și majoritatea contractelor de achiziții publice au fost atribuite.

În ceea ce privește principalele investiții preconizate să fie realizate în cadrul proiectului, statutul este următorul:

Beneficiarul Lider: a acordat cele două contracte pentru elaborarea proiectării tehnice și a lucrărilor de construcție, dintre care unul pentru muzeul în aer liber și cel de-al doilea pentru drumul către Biserica în stâncă. Elaborarea proiectelor tehnice pentru ambele obiective de investiții este în așteptarea aprobării Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice a sondajelor geologice corespunzătoare locurilor preconizate pentru cele două obiective de investiții

Beneficiarul 2: a acordat contractul de achiziție publică pentru elaborarea proiectului tehnic și de execuția lucrărilor. Ulterior elaborării proiectării tehnice, a fost efectuată organizarea șantierului în iulie 2018, în timp ce lucrările de construcție au început în data de 01.10.2018. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, acestea au fost suspendate o singură dată de la 17.12.2018 până la 19.03.2019, când au fost reluate și sunt încă în curs (timp de lucru pentru executarea 20 de luni).

În cadrul proiectului până în prezent au fost furnizate următoarele servicii și echipamente:

- A fost elaborată o strategie de marketing comună;

- A fost atribuit contractul de proiectare și dezvoltare a unui portal online trilingv „Podurile timpului” și a unei aplicații de telefon smart, iar produsele software sunt în curs de dezvoltare;

- Au fost livrate 100 de piese de costume din epoca veche, care vor fi folosite de cele 2 cluburi pentru restaurări istorice.