Proiecte

Calea lutului

Caută în website

Calea lutului - ROBG–4

Care este scopul?

Îmbunătățirea utilizării durabile a lutului, ca patrimoniu cultural, prin dezvoltarea turismului de tip boutique bazat pe această resursă a zonei.

Care este bugetul?

305.525,97 euro, din care 259.697,08 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Asociația Alianței Civile pentru Dezvoltare

Beneficiar 2 (B2): Asociaţia Proiect Alexis Filiaşi (România)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2016-03-19

Data de încheiere: 2018-03-18

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Vidin, Vratsa, Montana și Pleven în Bulgaria

Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman în Romania

Ce se va întâmpla?

 • Evenimente de promovare
 • Dezvoltarea unui nou traseu turistic “Calea lutului”
 • Instruire în tehnica sculpturii - pentru 50 de tineri
 • Organizarea atelierelor de artă - 2 în Cherven Bryag, BG și 2 în Calafat, RO
 • Organizare de festivaluri - 1 în BG și 1 în RO, în fiecare an
 • Noul muzeu în aer liber al artei lutului în Cherven Bryag, Pleven și în Calafat, Dolj
 • Ghiduri audio ale elementelor produsului turistic integrat
 • Elaborarea documentelor pe hârtie: 1) strategia comună de dezvoltare a turismului de tip boutique, 2) traseul turistic "Calea lutului", 3) Catalog cu arta din lut
  • 1 tur mass-media - pentru 50 de persoane, inclusiv reprezentanți ai mass-media și bloggeri

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 3000 de vizite pe situri suportate de patrimoniu cultural și natural și de atracție; 6 produse turistice integrate; 1 strategie comună pentru dezvoltarea turismului de tip boutique în zona proiectului.

Rezultatele programului: creșterea minimă a numărului de înnoptări turistice în zona proiectului cu 1350

Stadiul proiectului

Proiectul a fost finalizat.

Rezultate:

 • Unui nou traseu turistic “Calea lutului” dezvoltat
 • A fost organizat 1 antrenament în tehnică sculptură - pentru 50 de tineri
 • Au fost organizate 2 ateliere de artă în Cherven Bryag, BG și 2 în Calafat, RO
 • Au fost organizate 1 festival în BG și 1 festival în RO
 • Au fost organizate Muzee de Artă Lutului în aer liber la Cherven Bryag, Pleven și la Calafat, Dolj
 • Au fost elaborate ghiduri audio ale elementelor produsului turistic integrat
 • Au fost elaborate următoarele documente: 1) strategia comună de dezvoltare a turismului de tip boutique, 2) traseul turistic "Calea lutului", 3) Catalog cu arta din lut
 • A fost organizat 1 tur mass-media - pentru 50 de persoane, inclusiv reprezentanți ai mass-media și bloggeri

Informațiile sunt disponibile publicului pe site-ul web http://www.thepathoftheclay.eu/