Proiecte

The Bridges of Time - O abordare integrată pentru...

Caută în website

The Bridges of Time - O abordare integrată pentru îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol-Turnu Măgurele - ROBG–128

Care este scopul?

Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural Nikopol-Turnu Măgurele prin dezvoltarea, implementarea şi promovarea unei abordări integrate comune pentru investiția în turismul durabil.

Care este bugetul?

5.836.225,04 euro, din care 4.960.791,94 euro FEDR

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Nikopol, Bulgaria

Beneficiar 2 (B2): Turnu Măgurele, România

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 2017-03-31

Data de încheiere: 2020-12-30

Durata: 45 luni

Unde se implementează?

Nikopol, Bulgaria

Turnu Măgurele, România

Ce se va întâmpla?

  • lucrări de construcţie pentru refacerea cetăţii din Turnu Măgurele;
  • construirea parculului arheologic din Nikopol cu ​​drum de acces către Cliff Church, 2 chestionare asupra calităţii managementului de risc comun;
  • 3 ateliere pentru părţile interesate în scopul dezvoltării a 9 produse/servicii turistice integrate;
  • 1 strategie comună de marketing;
  • 1 portal web de informare comun și o aplicație smartphone;
  • 8 terminale info;
  • 2 cluburi pentru restaurări istorice;
  • 1 festival transfrontalier la scară largă;
  • materiale de informare și publicitate.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Realizările programului: 10,000 de vizite pe siturile de patrimoniu cultural și natural și de atracție (COI), 2 produse turistice integrate, 7 servicii turistice integrate, 1 strategie comună

Rezultatele programului: 2,800 înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul a întâmpinat probleme în implementarea activităților care conduc la întârzieri pentru care a fost necesară o prelungire cu 17 luni din perioada de implementare a proiectului. Partenerii proiectului fac în prezent toate eforturile pentru finalizarea proiectului la timp și majoritatea contractelor de achiziții publice au fost atribuite.

În ceea ce privește principalele investiții preconizate să fie realizate în cadrul proiectului, statutul este următorul:

Beneficiar principal: a adjudecat cele două contracte pentru elaborarea lucrărilor de proiectare tehnică și construcție, dintre care unul pentru muzeul în aer liber și cel de-al doilea pentru drumul către Biserica Faleză. Elaborarea proiectelor tehnice pentru ambele obiecte de investiții este în curs de aprobarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice a sondajelor geologice corespunzătoare locurilor preconizate pentru cele două obiective de investiții.

Beneficiarul 2 a adjudecat contractul de achiziție publică pentru elaborarea proiectării tehnice și execuția lucrărilor. Ulterior elaborării proiectării tehnice, a fost efectuată organizarea șantierului în iulie 2018, în timp ce lucrările de construcție au început începând cu 01.10.2018. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, s-a decis suspendarea lucrărilor de construcție începând cu data de 17.12.2018. Lucrările de construcție au fost reluate începând cu data de 19.03.2019 și sunt în curs (execuția timpului de lucru 20 de luni).