Правила за изпълнение

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Правила за изпълнение

Програма Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Органите на програмата ще предоставят на бенефициентите правила за изпълнение на проекти.